Het klimaat is hot topic op dit moment. Iedereen heeft het over opwarming van de aarde en de gevolgen ervan. Men roept dan al vaak dat er te veel CO2-uitstoot is, maar wat is CO2-uitstoot nou eigenlijk? In het kort kan deze uitstoot, die ook wel emissie wordt genoemd, worden uitgelegd als koolstofdioxide (CO2) die vrijkomt in de lucht. Deze uitstoot wordt op verschillende manieren veroorzaakt.

 

Levende wezens, zoals mensen en dieren, stoten CO2 uit, maar veruit de meeste uitstoot die in de atmosfeer terecht komt is afkomstig van brandstofverbranding. Het gaat hierbij om fossiele brandstoffen als olie en benzine, die gebruikt wordt om machines draaiende te houden. De uitstoot van CO2 is groter geworden naarmate wij als mensen meer industrie zijn gaan bedrijven. Daar waar voorheen de uitstoot door de natuur kon worden opgevangen, waarbij bomen en planten de CO2 opnemen, is de hoeveelheid van deze uitstoot groter geworden dan de natuur aankan.

Hoeveel CO2-uitstoot is er dan?

Onderzoeken van onder andere het Planbureau voor de Leefomgeving hebben aangetoond dat de wereldwijde uitstoot in 2016 op bijna 50 miljard ton CO2 stond. Dit is op diverse manieren door te vertalen naar de uitstoot per persoon, wanneer je dit afzet tegen bijvoorbeeld het gebruik van vervoersmiddelen. Echter zijn vervoersmiddelen slechts voor een deel de veroorzakende factor. Het is interessanter om te kijken naar de manier waarop we de CO2-uitstoot kunnen verlagen. Natuurlijk kan dat op incidenteel gebied, door kritisch te kijken naar het vervoermiddel waar we voor kiezen en door schonere alternatieven te gebruiken. We kunnen echter ook langdurig werken aan een verlaagde CO2-uitstoot, bijvoorbeeld door bewust met energie om te gaan. Met dit soort maatregelen kun je als burger een groot verschil maken in het verlagen van de CO2-uitstoot, bijvoorbeeld in jouw eigen huis.

Hoe je zelf kunt bijdragen

Een belangrijk aandachtspunt is het energiegebruik in huis. Steeds meer mensen kiezen er namelijk voor om hun eigen woning aan te laten passen. Dit kan met het aanschaffen van een hoge rendement cv-ketel, maar ook door het huis goed te laten isoleren. Daarnaast is het steeds gebruikelijker om alternatieven te vinden voor het gebruik van aardgas. Door groene energie af te nemen of zelf duurzame energie met zonnepanelen zelf op te wekken wordt ook de CO2-uitstoot aanzienlijk verlaagd. Door hiermee bewust om te gaan draag je een steentje bij aan een beter milieu, wat essentieel is voor onze eigen toekomst.